De Vlaamse regering heeft beslist om de subsidies voor thuisbatterijen volgend jaar versneld stop te zetten voor installaties met een keuringsattest van na 31 maart 2023.

Experten en ook Test-Aankoop kaartten eerder al aan dat de premie niet helpt én thuisbatterijen sowieso niet in veel gezinssituaties rendabel zijn. Anderzijds beslist de regering harder in te zetten op de thermische opslag van warmte in een warmtepompboiler. De steun daarvoor wordt verdubbeld.

‘De middelen die zo vrijkomen zetten we efficiënter in voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler’, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Een thuisbatterij is een vrij nieuwe technologie waarvoor de interesse op korte termijn sterk is toegenomen vanwege eigenaars van zonnepanelen. In 2020 heeft de Vlaamse overheid maar een 300-tal premies voor de plaatsing van een thuisbatterij ontvangen. In 2021 kwam de grote doorbraak in Vlaanderen. Mede door het afschaffen van de terugdraaiende elektriciteitsmeter besliste de regering de premie voor de thuisbatterij aan te houden. In 2021 werd voor ongeveer 18.000 installaties een premie aangevraagd voor een totaalbedrag van 35 miljoen euro. In 2022 werden er tot op heden al bijna 20.000 premies aangevraagd. Verwacht wordt dat er dit jaar 30.000 premies worden aangevraagd voor een bedrag van 45 miljoen euro.

Premie helpt niet

Uit de jaarlijkse evaluatie van het subsidiesysteem blijkt dat de subsidie voor thuisbatterijen niet echt nodig is om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren. Ook met een vrij lange terugverdientijd van ongeveer tien tot vijftien jaar en meer, investeren nog steeds massaal veel gezinnen in een thuisbatterij. Budgettair gaan hier veel middelen naartoe, die beter en efficiënter ingezet kunnen worden. ‘En aangezien het geld niet aan de bomen groeit, moeten we dan ook keuzes maken’, aldus Demir. Ook Test-Aankoop kaartte eerder al aan dat de premie niet helpt.

Daarom beslist de Vlaamse regering op voorstel van minister Demir de premie versneld stop te zetten volgend jaar. Alleen installaties die uiterlijk op 31 maart 2023 gekeurd en in gebruik genomen zijn, zullen nog van een premie kunnen genieten. Tot negen maanden na ingebruikname van de thuisbatterij zullen mensen in die situatie de premie nog kunnen aanvragen.

Meer geld voor warmtepompboilers

‘De middelen die vrijkomen door het stopzetten van de subsidies voor thuisbatterijen kunnen efficiënter worden ingezet voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een “thermische” batterij. Die techniek bespaart niet alleen veel energie, maar is ook interessant om de energiefactuur te verlagen’, zegt Demir.

Eerder dit jaar werd al beslist om de steun te verhogen van 300 naar 450 euro. De steun wordt nu nog eens verdubbeld naar 900 euro voor installaties met eindfactuur sinds 1 juli 2022. Die hogere premie loopt tot eind 2025.

Eerder deze maand besliste Demir al dat de steun voor het plaatsen van zonnepanelen behouden blijft, maar afgebouwd wordt volgens het afbouwtraject dat al sinds 2020 beslist is. Dat wil zeggen dat installaties die vanaf 1 januari 2023 gekeurd worden tot 750 euro steun krijgen.

artikel