Vanaf 1 januari is het verlaagde btw-tarief van 6 procent bij de aankoop van zonnepanelen verleden tijd. Zonnepanelen op nieuwbouwwoningen worden daardoor 14 procent duurder, maar blijven rendabel.

Eerst besliste de Vlaamse regering om de installatiepremie voor zonnepanelen, die dit jaar nog maximaal 750 euro bedraagt, vanaf volgend jaar helemaal te schrappen. Daarna besliste de federale regering om het btw-tarief voor zonnepanelen op nieuwbouw weer op 21 procent te brengen, en dat vanaf 1 januari van volgend jaar. Voor wie eraan dacht om zonnepanelen te installeren, zijn de recente regeringsbeslissingen dus slecht nieuws.

Al is dat relatief. De Vlaamse premie voor zonnepanelen ging volgend jaar sowieso al omlaag. Door de dalende prijzen, gecombineerd met hoge stroomprijzen, was de premie eigenlijk al enige tijd overbodig, en kwam ze neer op een oversubsidiëring. De Vlaamse regering besloot daarom het geld elders in te zetten, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van elektrische wagens.

Wel 6% voor oude woningen

De verhoging van de btw op zonnepanelen, vorig jaar tijdens de energiecrisis nog verlaagd tot 6 procent om gezinnen aan te moedigen te investeren in zonne-energie, heeft een groter effect. De hogere btw doet de consumentenprijzen met meer dan 14 procent stijgen. Een investering van 4.000 euro wordt bijvoorbeeld 600 euro duurder.

Maar die hogere btw geldt alleen voor zonnepanelen op woningen van minder dan tien jaar oud. Voor oudere woningen blijft het verlaagde btw-tarief van 6 procent bestaan. En aan de businesscase van zonnepanelen verandert weinig. Ze blijven een uitstekende zaak om uw energiefactuur onder controle te houden.

Digitale teller

Voor consumenten die het financiële rendement van hun zonnepanelen willen optimaliseren, is het allicht belangrijker om hun zelfverbruik in de gaten te houden. Bij een terugdraaiende teller was dat geen zorg. Door die teller kon het distributienet de facto als batterij worden gebruikt: overschotten aan elektriciteit konden er – het prosumententarief daargelaten – gratis worden opgezet en later weer afgehaald.

Door de invoering van de digitale teller is een echte batterij nodig, of beter nog ingrepen in het verbruik om de opgewekte energie onmiddellijk te verbruiken. Overschotten kunnen nog wel op het net worden gezet, maar dan wel aan het zogenaamde injectietarief. De vergoeding daarvoor is lager dan het voordeel van de terugdraaiende teller.

Haast is geboden

Wie toch nog wil genieten van de bestaande premies en verlaagde btw, moet zich haasten. Om nog onder de oude regeling te vallen, moet de installatie voor het einde van het jaar gekeurd zijn. Het wordt een heksentoer om nog een installateur te vinden die dat voor elkaar krijgt.

artikel