Premies en subsidies

Isolatiepremies

Laatst bijgewerkt: 23/01/2017

Isolatiepremier van de netbeheerder

Spouwmuurisolatie:

Het na-isoleren van spouwmuren is specialistenwerk. De overheid heeft daarom - vrij recent - een kader gecreëerd dat kwaliteitseisen stelt aan installateurs en productfabrikanten. Zowel BATISOL als het product Supafil van Knauf behaalden het ATG-certificaat. Een onafhankelijk controle-organisme onder de ATG-koepel controleert bovendien de goede gang van zaken via audits, werfbezoeken en zelfs monsternames.

Sinds 1 juli 2012 kan u als eindklant enkel nog een subsidie ontvangen als u kiest voor een ATG-gecertificeerde aannemer. U ontvangt na de werken immers een attest van het BCCA (Belgian Construction Certification Association) waarmee de premie kan aangevraagd worden. De premie bedraagt € 6 per vierkante meter (met een maximum van € 800 per werf).

BATISOL begeleidt u graag bij het invullen van het aanvraagformulier.
Meer info is te vinden op de website van energiesparen.be

Dakisolatie:

Naast een fiscale aftrek van 30% van het investeringsbedrag (tot een maximum van 2930 euro per jaar per woning), geniet je ook hier van een premie van 6 euro/m². 

BATISOL begeleidt u graag bij het invullen van het aanvraagformulier.

Premie Voorwaarden:

 • u moet samenwerken met een erkend aannemer uit deze lijst (pdf).
  Deze erkende aannemers werken steeds met erkende producten: schuimen (polyurethaan PUR), minerale wol (rotswol, glaswol) of korrels (polystyreenparels EPS), met een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK.
  Wanneer nieuwe aannemers en/of producten erkend zijn, wordt de lijst geactualiseerd,
 • de spouw moet minstens 5 cm breed zijn en volledig nagevuld worden, 
 • de woning is aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 (of heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van voor die datum).
  Na uitvoering van de werken en uiterlijk binnen 12 maanden na factuurdatum, kan u uw premie aanvragen bij uw netbeheerder (www.eandis.be of www.infrax.be ). U vindt ook het detail van alle voorwaarden en het aanvraagformulier op de website.
   

Vlaamse verbeteringspremie ook spouwmuurisolatie

De Vlaamse verbeteringspremie is geldig voor spouwmuurisolatie.

Deze premie bedraagt 1500 euro en is geldig voor werken vanaf 3000 euro inclusief BTW.
Voorwaarde is wel dat het gezamenlijk inkomen niet hoger is dan 29.000 euro + 1510 euro per persoon ten laste.

Meer info kan u hier vinden

- Website Energiesparen.be Vlaamse verbeteringspremie
- Website Wonen Vlaanderen: Info Vlaamse verbeteringspremie
 


Bereken uw besparing:

De Vlaamse Overheid heeft een online tool ter beschikking gesteld om de rendabiliteit van uw isolatie investering te berekenen.
Deze kan u vinden op website van Energiesparen.be: Energiewinstcalculator

 

 

andere gerelateerde premies en subsidies