Premies en subsidies

Premies voor nieuwbouw

Laatst bijgewerkt: 06/06/2017

Premies bij Nieuwbouw

Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen.
Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.
 

Als men een lager E-peil haalt dan het verplichte E-peil dan kan men de volgende kortingen en premies krijgen:


Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag.


Bijvoorbeeld:

Bij een bouwaanvraag vanaf 2016 en een E-peil van E30 dan krijgt men een korting op het KI van 50% gedurende 5 jaar.
Bij een bouwaanvraag vanaf 2016 en een E-peil van E20 dan krijgt men een korting op het KI van 100% gedurende 5 jaar.

Bij een bouwaanvraag vanaf 2014 en een E-peil van E40 dan krijgt men een korting op het KI van 50% gedurende 5 jaar.
Bij een bouwaanvraag vanaf 2014 en een E-peil van E30 dan krijgt men een korting op het KI van 100% gedurende 5 jaar.

Bij een bouwaanvraag vanaf 2013 en een E-peil van E50 dan krijgt men een korting op het KI van 50% gedurende 5 jaar
Bij een bouwaanvraag vanaf 2013 en een E-peil van E30 dan krijgt men een korting op het KI van 100% gedurende 5 jaar

Link: http://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

 


E-peilpremie voor nieuwbouwwoning

Deze premie wordt uitbetaald door de netbeheerder:

Bouwaanvraag van:

2016:                     1800 euro voor E20 + 50 euro extra per E-peil punt verbetering
2015:                     1800 euro voor E30 + 50 euro extra per E-peil punt verbetering
2014:                     1800 euro voor E40 + 50 euro extra per E-peil punt verbetering
2012 + 2013:         1800 euro voor E50 + 40 euro extra per E-peil punt verbetering

 


E-peilpremie voor nieuwbouwappartement

Deze premie wordt uitbetaald door de netbeheerder:

Bouwaanvraag van:

2016:                     800 euro voor E20 + 30 euro extra per E-peil punt verbetering
2015:                     800 euro voor E30 + 30 euro extra per E-peil punt verbetering

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.


Verhuizen van panelen:

Indien men de panelen van een bestaande woning gaat verhuizen naar een nieuwbouw dan moet men kiezen.
Ofwel behoud men de groenestroomcertificaten, ofwel laat men de panelen meetellen voor het E-peil

Zie volgende link voor de volledige regelgeving: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/e-peilpremie-voor-energiezuinige-nieuwbouw