Premies en subsidies

Prosumententarief / Netvergoeding

Laatst bijgewerkt: 06/06/2017

Waarom de prosumententarief?

Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten* met een decentrale productie-installatie kleiner dan 10 kW (zonnepanelen, WKK-installaties of windmolens) én als ze in het bezit zijn van terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet.

De prosumenten droegen tot voor 1 juli 2015 niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder, enkel indien ze een netto (rest)afname hebben.
Dit was in tegenstrijd met het feit dat prosumenten weldegelijk het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie van stroom).
De netkosten werden dus vooral bekostigd door netto elektriciteitsnetgebruikers zonder een decentrale productie-installatie (niet-prosumenten). 
Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

*Prosumenten zijn consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken. 
 


Hoeveel prosumententarief moet ik betalen?

Het tarief dat u dient te  betalen verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie.
Hoe groter het vermogen dat u aan het net heeft gekoppeld, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.
Er werd gekozen om het maximale AC-vermogen van de omvormer te gebruiken als maatstaf omdat dit vermogen de beste indicator is om de impact van uw installatie op de werking van het net in te kunnen schatten.

Voor de bepaling van het tarief dat u dient te betalen vermenigvuldigd u het max. AC-vermogen van uw omvormer x het tarief in uw netgebied.
Prosumententarief = max. AC-vermogen x Tarief netgebied

  • Via volgende link kan u de verschillende tarieven bekijken, deze zijn in functie van de verschillende netbeheerders: Tarief
  • Indien u niet weet wie uw netbeheerder is, dit kan u vinden via volgende link: Wie is mijn netbeheerder?
     

Hoe gebeurt de facturatie?

De facturatie van de het prosumententarief gebeurd door uw energieleverancier via een voorschotfactuur of via jaarafrekening. 
 


Meer vragen i.v.m. de prosumententarief?

Als u nog meer vragen heeft i.v.m. de prosumententarief, aarzel niet om BATISOL vrijblijvend te contacteren of neem een kijkje op de site van de VREG.
Of bekijk volgend samenvattend document van de VREG!
 

andere gerelateerde premies en subsidies