Het Serviceflatgebouw De Sterre werden in 2021 voorzien van 78 zonnepanelen – 25 kVA

Bouwheer: Gemeente Zaventem