Vanaf 2025 zal het voor 2.500 grote bedrijven verplicht zijn om zelf stroom op te wekken via zonnepanelen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om de grootste industriële elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen, bijvoorbeeld uit de zware industrie, die zelf veel stroom verbruiken, maar weinig opwekken.

Toekenningsgraad 

Op 1 januari 2023 werden de steunniveaus juist met 19 tot 30 procent verlaagd en dat wordt voor de kleinere installaties nu gedeeltelijk teruggedraaid. Voor zonnepaneelinstallaties van 36 kilowattpiek en groter wordt de toekenningsgraad per 1 februari 2024 juist met meer dan 40 procent verlaagd.

Onderstaande tabel laat de wijziging van de toekenningsgraad aan pv-installaties zien die in 2 fases wordt doorgevoerd; en uitgedrukt in toegekende groenestroomcertificaten per megawattuur zonnestroom. Deze doorgevoerde verhoging is volgens Brugel voornamelijk het gevolg van de stijging van de prijzen van zonnepaneelinstallaties en van de daling van de doorverkoopprijs van groenestroomcertificaten.

Bipv

Voor gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (bipv) past BRUGEL de toekenningsgraad eveneens per direct aan om een terugverdientijd van 7 jaar te garanderen. De verhoging loopt uiteen van 5,7 tot 8,2 procent.

artikel